logo
Ieder coach-traject is uniek en op maat gemaakt

Bij Stan-Coaching vinden we het belangrijk dat door alle betrokkene wordt begrepen hoe en waarom we de doelen proberen te bereiken. Dan kunnen doelen namelijk bewuster worden nagestreefd, is beter te begrijpen welke stappen realistisch zijn en zal meer motivatie ontstaan om het coach-traject te doorlopen. Het kind, de jongere of jongvolwassene doet het immers voor zichzelf en wij willen daarom dat hij of zij 100% achter het coach-traject staat. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de vertrouwensband tussen jeugd, ouder en coach. Met een hechte vertrouwensband zal het effect van de begeleidingen namelijk groter zijn.

Image
sport en spel

We focussen niet enkel op diegene die we begeleiden, maar kijken breder. De omgeving, zoals thuissituatie, school, maar ook plekken waar veel vrije tijd wordt besteed, zoals een sportclub, zijn namelijk van grote invloed op iemands gedrag en ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat de coach onder andere inzicht krijgt in waar en wanneer het probleem of ongewenste gedrag zich met name voordoet, in welke situaties, wat het gedrag triggert en welke gevolgen dit heeft. Om een beter beeld te krijgen van de omgeving kunnen hierover gesprekken worden gevoerd, maar wanneer nodig kan bijvoorbeeld ook een observatie op school plaatsvinden. Aan de hand van sport en spel trainen we vervolgens de nodige vaardigheden en geeft de coach ondersteuning en handvatten om de volgende keer in een vergelijkbare situatie wél het gewenste gedrag te kunnen vertonen.

Image
begeleidingplan

Het verloop van de begeleidingen wordt bijgehouden in een logboek dat terug te vinden is in het cliënt-volgsysteem. Dit is onze online omgeving waarin ieder(e) kind, jongere of jongvolwassene een persoonlijk account krijgt. In dit account zijn ook andere belangrijke dingen te vinden, zoals het begeleidingsplan. Naast de wekelijkse update in het cliënt-volgsysteem over de begeleidingen vindt een tussenevaluatie plaats waarin wordt gekeken naar de voortgang en hoe iedere betrokkene het coach-traject ervaart. Ook wordt tijdens deze evaluatie gekeken of bepaalde hulpvragen en de begeleidingen eventueel aangepast moeten worden.

Image
Image
Hoewel ieder traject uniek is, zijn alle trajecten opgebouwd uit vier fasen. Deze fasen zijn hieronder in grote lijnen uitgewerkt.

Veelgestelde vragen
Bij Stan-Coaching bieden we op maat gemaakt coach-trajecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Wij bieden onze op gemaakte coach-trajecten aan rondom Breda, Tilburg, Dordrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal.
De trajecten verzorgen wij zoveel mogelijk bij jou thuis of in de buurt. Wanneer het weer het toelaat sporten wij graag buiten. Indien dit niet mogelijk is zorgen wij voor een geschikte plek binnen, bijvoorbeeld een sportzaal. Bepaalde sporten zoals wandklimmen en suppen zullen natuurlijk plaatsvinden op een daarvoor geschikte locatie.
Wij bieden veel verschillende soorten sporten aan, zoals basketbal, longboarden, boogschieten, snowboarden en boksen. Daarnaast beschikken wij over allerlei materialen waarmee we veel verschillende actieve oefeningen kunnen doen. Het aanbod is erg breed en divers zodat we voor iedereen een traject kunnen creëren dat helemaal bij hem of haar past.
De begeleidingen zullen in principe één keer per week plaatsvinden. Wanneer behoefte blijkt te zijn aan meer of minder contactmomenten in de week is dit ook mogelijk.
Een coach-traject duurt minimaal 12 weken. In samenspraak zal besloten worden voor hoeveel begeleidingen precies gekozen zal worden.